bơm hút kịch sàn

Máy bơm hút KỊCH SÀN thoát nước

Máy bơm hút KỊCH SÀN thoát nước

Trong mùa mưa hiện nay việc chọn lựa sử dụng một dòng máy bơm nước cho các công việc thoát nước mùa mưa. Hay chọn một dòng máy bơm kịch sàn giúp thoát nước nhanh chóng trong những trường hợp khẩn cấp trong mùa mưa tại các thành phố. Có thể diễn ra bất chợt gây ngập úng khu vực tầng hầm. Đơn vị MATRA …